#8448 Mega-Lucario Mega
ID: 8448 Pokémon Mega-Lucario www.pokemonpets.com - Online RPG Pokémon Game