#2157 Shiny-Typhlosion Shiny
ID: 2157 Pokémon Shiny-Typhlosion www.pokemonpets.com - Online RPG Pokémon Game