#306 Aggron Ultra Rare
ID: 306 Pokémon Aggron www.pokemonpets.com - Online RPG Pokémon Game