#610 Axew Common
ID: 610 Pokémon Axew www.pokemonpets.com - Online RPG Pokémon Game