#140 Kabuto Uncommon
ID: 140 Pokémon Kabuto www.pokemonpets.com - Online RPG Pokémon Game