#6070 Shiny-Kyurem-White Shiny
ID: 6070 Pokémon Shiny-Kyurem-White www.pokemonpets.com - Online RPG Pokémon Game