#10252 Shiny-Mega-Shadow-Lugia Mega-SL
ID: 10252 Pokémon Shiny-Mega-Shadow-Lugia www.pokemonpets.com - Online RPG Pokémon Game