#276 Taillow Common
ID: 276 Pokémon Taillow www.pokemonpets.com - Online RPG Pokémon Game