#564 Tirtouga Uncommon
ID: 564 Pokémon Tirtouga www.pokemonpets.com - Online RPG Pokémon Game